NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık

Hizmetlerimiz

FaceBook paylaş Twitter paylaş Google paylaş Yahoo paylaş MSN paylaş Hotmail paylaş Delicious paylaş Digg paylaş

Entegre Haşere Kontrol Hizmetleri

Sağlıklı bir çevre için kombine metotları kullanarak, zararlı populasyonunu azaltmak amacıyla bilinen farklı yöntemlerin bir arada düşünülerek insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri en az olanlarının uygulanmasına yönelik çalışmalardır.

Firmamız, İnsan ve Çevre Sağlığı için oldukça önem taşıyan, Haşere ve zararlılara karşı mücadelede bugüne kadar alışılagelmiş ilaçlama yöntemi yerine, araştırma, gözlem, değerlendirme, Fiziksel önlemlerin tespiti, Uygulama, Ekipman, Raporlama ve Eğitimden oluşan, Entegre Haşere Kontrol Hizmetlerini en son teknolojiyi kullanarak Dünya standartlarında profesyonel bir yaklaşım içerisinde uygulamaktadır.

 

Entegre Haşere Kontrol hizmeti, Haşere ve Zararlıların insan, gıda ve çevre sağlığını tehdit ettiği tüm bölgelerde Haşere ve Kemirgenlerin oluşumunu engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların tümüdür.

Burada amaç, İşletmenin iç ve dış alan bölgelerinde, Fiziksel önlemler alınarak, oluşum nedenlerini minimuma indirip aktivitenin sürekli kontrol altında tutulmasını sağlamaktır.
Mücadelede asıl hedefimiz, HACCP prensiplerine dayalı faaliyetler ile işletmenizde insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından haşere olmaması için gerekli önlemlerin alınmasıdır.


Profesyonel Haşere mücadele hizmet aşamaları
Araştırma ve inceleme
Gözlem ve değerlendirme
Fiziksel önlemlerin tespiti ve uygulanması
Kimyasal uygulamalar
Takip
Raporlama


Araştırma ve İnceleme: Haşere mücadelesi yapılacak bölgenin ne tür risk faktörleri taşıdığını belirlemek üzere yapılan detaylı incelemedir.
Gözlem ve Değerlendirme: Gerek gözlem ekipmanları vasıtası ile gerekse bizzat gözleyerek, mevcut haşere populasyonunun tür, yaşam evresi, yayılım alanı, barınma noktaları, oluşum nedenleri gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlerdir.


Fiziksel Önlemlerin tespiti ve Uygulanması: Haşere mücadelesinde kimyasal uygulamalara gerek bıraktırmayacak fiziksel önlemler alınmalıdır. Yapılan fiziksel çalışmalar bölgeye haşerelerin girmelerini, yuvalanmalarını ve beslenmelerini engelleyecektir.


Hijyen:  Beslenme olanağı olmayan bir yerde hiçbir haşere yaşayamaz. Beslenme kaynaklarının yok edilmesi veya azaltılması aynı oranda haşere aktivitesinin de yok olmasını veya azaltılmasını sağlayacağından mücadelede hijyen çok önemlidir.


Yalıtım: Bir bölgede haşere aktivitesi var ise haşerelerin bu bölgeye girmelerini veya bölgede yuvalanmalarını sağlayacak uygun ortamlar bulunmaktadır. Kapı altlarındaki boşluklar, açık kapı ve pencereler, kırık çatlak duvar ve fayanslar, dışa bağlantılı kablo ve havalandırma kanalları çevresindeki açıklıklar ve bunun gibi aksaklıklar yalıtım başlığı altında incelenip, kısa süreler içerisinde uygun hale getirilmelidir. Bu sayede haşereler bölgeye giremeyecek, girseler dahi yuvalanacak uygun ortam bulamayacaklardır.


Depolama : depolama mücadele çalışmalarını engellemeyecek, zararlıların yuvalanmalarını engelleyecek şekilde olmalıdır .


Gözlem  Noktaları: Haşere mücadelesi yapılacak alanlara haşere ve zararlıların Denetimi, Engellenmesi ve Kontrol altına alınmasına yönelik gözlem ve etki amaçlı yerleştirilen istasyonlardır. Bu istasyonlar uygun aralıklarda kontrol edilerek elde edilen bulgulara göre mücadele yönlendirilir.


Kimyasal Uygulamalar:Bir bölgede mevcut bulunan aktivitelerin ortadan kaldırılması için uygun pestisitlerin kullanılması gerekir. Pestisitlerin hepsinin belirli oranlarda zehir içermesi, kullanımda çok dikkatli olunmasını ve mümkün olan en az miktarda kullanılmasını gerektirir. Önemli olan kimyasal kullanımına gerek kalmadan fiziksel önlemler alınarak mücadelenin yürütülmesidir. Aksi halde aşırı kimyasal kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği nedeniyle, birçok faydalı canlı türü de yok olur.

Takip: Yürütülen haşere mücadelesinin başarılı olabilmesi, yapılan her uygulamanın ardından takip ziyaretlerinin yapılmasına bağlıdır.

Raporlama:Hizmetin müşteriye detaylı olarak bildirilmesini sağlayan ve geçmiş uygulamalardan bilgi edinilerek, takip ziyaretlerde teknik personeli yönlendirecek aşamalardan bir tanesidir. Ayrıca yapılan pestisit uygulamalarında doğabilecek zararlara karşı taraflarca imzalanan bir belge olduğundan insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından önemlidir.


Detaylı Bilgi İçin NPM'i arayınız.

 

NPM Çevre Sağlığı Sistemleri ve Temizlik Hizmetleri Resmi Web Sayfasıdır. Bilgi ve görsellerin izinsiz kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
2013 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.