NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık NPM Çevre Sağlık

Belgelerimiz

Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği firmamıza verilmiştir.

Mesul Müdürlük Belgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği firmamıza verilmiştir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 8358(14.06.2012) iş yerleri - ev, iş yeri ve yerleşim alanlarındaki zararlılar (haşereler) ile mücadele hizmetleri - genel kurallar standardını uygun hizmet veren firmamıza TSE tarafından verilmiş yeterlilik belgesidir.

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi

Uluslararası kalite sistem standardına uygun bir kalite yönetim sistemine sahip firmamıza TÜRKAK tarafından onaylı ISO Kalite belgesi Meyer tarafından verilmiştir.

Uluslararası Taşıtlar ve Giriş Noktalarında İlaçlama Yetki Belgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası çalışan taşıtlarda ve giriş noktalarında uygulanacak ilaçlama işlemlerine ait yetki belgesidir.

Zirai Fümigasyon Ruhsatı

T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından zirai karantina fümigasyon yönetmeliği hükümleri ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca belirtilecek diğer şartlara uymak kaydıyla   fümigasyon işlemlerini yapmak üzere firmamıza vrilmiştir.

Marka Tescil Belgesi

Markaların korunması hakkında 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre   T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescil belgesi ile NPM Çevre Sağlığı Sistemleri olarak firmamız tescillenmiştir.
NPM Çevre Sağlığı Sistemleri ve Temizlik Hizmetleri Resmi Web Sayfasıdır. Bilgi ve görsellerin izinsiz kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
2013 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.